+ Descripció del projecte

Client: Ajuntament de la Roca del Vallès
Any: 2021
Categories: Imatge Corporativa

Creació dels elements principals de la imatge corporativa per al nou logotip de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Unitat comunicativa
L’ajuntament necessitava generar i aplicar el nou logotip a tots els suports comunicatius del municipi. Vam analitzar els elements antics existents i, prenent com a referència el nou logotip, vam generar les línies bàsiques corporatives per a tots els seus elements, des de la papereria corporativa, a la senyalització interna i externa d’edificis, de vehicles de la flota municipal, de la roba de l’equipo humà i de la policia local.

Vam crear també el manual lingüísitc per a la comunicació escrita.